hydroizolacie

Realizujeme hydroizolácie spodných stavieb fóliami alebo modifikovanými asfaltovými pásmi aj pre objekty v pásme so spodnou tlakovou vodou.