certifikat

Projektové energetické hodnotenia pre novoprojektované ako aj rekonštruované bytové domy, školy, obchody a ostatné objekty občianskej vybavenosti.