home-ecb

Energetická certifikácia budov pre budovy hodnotené v zmysle zákona č. 555 /2005 Z.z. a Vyhlášky 364/2012 – o energetickej hospodárnosti budov.